špecializácia: oftalmológia, chirurgia

Je absolventkou Univerzity veterinárskeho lekárstva. Súkromnú veterinárnu prax vykonáva od r. 2002.

Tečúce oči, opuchnuté oči, zakalené oči – choré oči sú jej nepriateľmi a Anka urobí všetko pre to, aby oči jej pacientov neboleli. Je aj nezanedbateľnou súčasťou chirurgického tímu a nádory pri nej nemajú šancu.
Je najstarším členom tímu a vďaka mnohoročným skúsenostiam ju mladší kolegovia často volajú na konzultácie k prípadom, keď si nie sú istí ďalším postupom. Väčšinu času trávi Anka na klinike, ak tam však nie je, určite sa s jej bielou pudlicou motá na agility pretekoch, zdoláva športové výzvy a ničí si kĺby

špecializácia: oftalmológia, chirurgia

špecializácia: stomatológia, stomatochirurgia, medicína mačiek

špecializácia: interná medicína

špecializácia: zobrazovacie metódy, rehabilitačný lekár

špecializácia: ortopédia, RTG, ortopedická chirurgia

špecializácia: chirurgia, ortopedická chirurgia, miniinvazívna chirurgia

špecializácia: kardiológia, interná medicína, geriatria

špecializácia: dermatológia, cytológia

recepcia, predaj v obchodíku

recepcia, predaj v obchodíku

veterinárna sestra, fyzioterapeut