špecializácia: kardiológia, interná medicína, geriatria

Je absolventkou Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach. Veterinárnu prax vykonáva od roku 2013.

Ak má niekto cit a trpezlivosť so starými zvieratkami, je to Gabika. Snaží sa všetkým svojim pacientom pomôcť prežiť co najdlhší a najhodnotnejší život, pri ťažkých chronických ochoreniach srdca a pľúc sa
nevzdáva ani tam, kde by to iní už dávno vzdali – a vychádza jej to
Gabika sa už čoskoro bude tešiť zo svojho prvého bábätka, na svojich pacientov si však určite čas nájde aj popri rodinných radostiach.

špecializácia: oftalmológia, chirurgia

špecializácia: stomatológia, stomatochirurgia, medicína mačiek

špecializácia: interná medicína

špecializácia: zobrazovacie metódy, rehabilitačný lekár

špecializácia: ortopédia, RTG, ortopedická chirurgia

špecializácia: chirurgia, ortopedická chirurgia, miniinvazívna chirurgia

špecializácia: kardiológia, interná medicína, geriatria

špecializácia: dermatológia, cytológia

recepcia, predaj v obchodíku

recepcia, predaj v obchodíku

veterinárna sestra, fyzioterapeut