špecializácia: chirurgia, ortopedická chirurgia, miniinvazívna chirurgia

Kubo pre chirurgiu žije. Stále sa snaží nachádzať nové postupy, inovatívne riešenia, sleduje aké novinky chirurgovia po celom svete využívajú. Má hromadu nápadov a plánov do budúcnosti – máme sa na čo tešiť . Ak má váš miláčik problém, ktorý treba riešiť chirurgicky, s dôverou ho môžete zveriť do Jakubových rúk.
Ak Kubo nestojí v operačnej miestnosti, môžete ho nájsť na bicykli, kde zdoláva stovky kilometrov,
alebo s turistickým batohom niekde v horách.

špecializácia: oftalmológia, chirurgia

špecializácia: stomatológia, stomatochirurgia, medicína mačiek

špecializácia: interná medicína

špecializácia: zobrazovacie metódy, rehabilitačný lekár

špecializácia: ortopédia, RTG, ortopedická chirurgia

špecializácia: chirurgia, ortopedická chirurgia, miniinvazívna chirurgia

špecializácia: kardiológia, interná medicína, geriatria

špecializácia: dermatológia, cytológia

recepcia, predaj v obchodíku

recepcia, predaj v obchodíku

veterinárna sestra, fyzioterapeut