špecializácia: ortopédia, RTG, ortopedická chirurgia

Je absolventom Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach.Veterinárnu prax vykonáva od roku 2010.

V ortopédii je veľmi dôležité, aby bol lekár taký precízny ako je Marek. Kontroluje, vyšetruje, meria, rozmýšľa – to všetko preto, aby diagnóza, ktorú nakoniec stanoví, bola správna. Nie je spokojný, kým rontgenová snímka nie je dokonalá a on nenavrhne ten najlepší postup liečby. Preto veríme, že Marek je ten správny lekár pre všetkých krívajúcich, ochrnutých, dolámaných….

Vo voľnom čase sa venuje svojej rodine a psom, no veľa času strávi aj na univerzite v Košiciach, kde naháňa strach študentom ako jeden zo skúšajúcich na štátniciach.

špecializácia: oftalmológia, chirurgia

špecializácia: stomatológia, stomatochirurgia, medicína mačiek

špecializácia: interná medicína

špecializácia: zobrazovacie metódy, rehabilitačný lekár

špecializácia: ortopédia, RTG, ortopedická chirurgia

špecializácia: chirurgia, ortopedická chirurgia, miniinvazívna chirurgia

špecializácia: kardiológia, interná medicína, geriatria

špecializácia: dermatológia, cytológia

recepcia, predaj v obchodíku

recepcia, predaj v obchodíku

veterinárna sestra, fyzioterapeut