špecializácia: stomatológia, stomatochirurgia, medicína mačiek

Je absolventom Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach. V oblasti veterinárnej medicíny pracuje od r. 2000.

Ak má vaše zvieratko problémy s chrupom, jazykom alebo hocičím čo sa deje v jeho papuli, neváhajte sa obrátiť na Stana. Stomatológii sa venuje s nadšením, vzdeláva sa v tejto oblasti doma aj v zahraničí a
pravidelne ruinuje rodinný rozpočet nákupom najnovších zubárskych prístrojov a nástrojov Stano miluje mačky a mačky milujú jeho, preto je viac než jasné, že sa snaží každého mačacieho pacienta získať do svojej starostlivosti.
Voľný čas venuje rodine a svojim najväčším koníčkom – záhradkárstvu a chovateľstvu.

špecializácia: oftalmológia, chirurgia

špecializácia: stomatológia, stomatochirurgia, medicína mačiek

špecializácia: interná medicína

špecializácia: zobrazovacie metódy, rehabilitačný lekár

špecializácia: ortopédia, RTG, ortopedická chirurgia

špecializácia: chirurgia, ortopedická chirurgia, miniinvazívna chirurgia

špecializácia: kardiológia, interná medicína, geriatria

špecializácia: dermatológia, cytológia

recepcia, predaj v obchodíku

recepcia, predaj v obchodíku

veterinárna sestra, fyzioterapeut