Niekedy sa stane, že náš malý pacient potrebuje intenzívnu veterinárnu starostlivosť. Hospitalizácia je nevyhnutná najmä po zvieratá po chirurgických zákrokoch, kým sa stabilizujú ich životné funkcie, v prípadoch dlhodobej infúznej liečby, napr. pri zlyhávaní obličiek alebo u zvierat s veľmi bolestivými stavmi.
Na veterinárnej klinike v Cíferi sú hospitalizačné boxy umiestnené v pokojnej časti kliniky, so samostatným vyhrievaním, infúzna liečba je zabezpečovaná pomocou infúznej pumpy, ktorou sa dá presne dávkovať potrebné množstvo liečiva. Zvieratá sú pod sústavnou kontrolou ošetrujúceho personálu, osamote ich nenechávame ani cez noc. Všetci sa snažíme, aby ich pobyt v hospitalizácii bol pre ne čo najpríjemnejší a len na nevyhnutnú dobu.
Vašich chlpáčov môžete po dohode chodiť navštevovať.