Niekedy sa stane, že sa zdravotný stav Vášho chlpáča náhle zhorší a Vy ste nútení vyhľadať odbornú veterinárnu pomoc mimo ordinačných hodín. Na to slúži naše pohotovostné ošetrenie.
Ako funguje naša pohotovosť?
V akútnom stave zatelefonujete na telefónne číslo 0917 213 934 a službukonajúcemu veterinárnemu lekárovi vysvetlíte problém. Pokiaľ problém nie je riešiteľný jednoduchými chovateľskými opatreniami po porade na telefóne, dohodnete si schôdzku na klinike.
Tam Vás bude čakať veterinárny lekár, prípadne podľa potreby aj veterinárny chirurg.
Aké stavy ošetrujeme na pohotovosti?
Akútne, neodkladné, život a zdravie ohrozujúce stavy. Najčastejšie sú to úrazy, torzie žalúdka, komplikované pôrody, ale aj náhle zhoršenia zdravotného stavu, napr. prudké vracania, krvavé hnačky, silná dýchavičnosť a pod.
Ako je to s platením?
Aj na pohotovosti sa dá platiť kartou i v hotovosti, platenie na splátky nie je možné. Počítajte s pohotovostným príplatkom, ktorý sa líši podľa času ošetrenia. Vždy sa však môžete na financie informovať telefonicky pri ohlasovaní návštevy.