• vakcinácia a čipovanie
  • vystavenie petpasu
  • ošetrenie proti vonkajším a vnútorným parazitom
  • čistenie uší
  • strihanie pazúrikov
  • toaleta análnych žliaz
  • pravidelné preventívne vyšetrenia
  • pravidelné vyšetrenia geriatrických pacientov
  • poradenstvo pri chudnutí obéznych pacientov
  • poradenstvo ohľadne chovu a výživy zvierat