Na našej klinike máme k dispozície moderné diagnostické prístroje určené na zobrazovacie techniky potrebné na kvalitnú diagnostiku:

  • Moderný digitálny RTG prístroj
  • Stomatologický digitálny RTG prístroj
  • Kvalitný ultrazvukový prístroj s dopplerom a viacerými sondami určenými na vyšetrenie brušnej dutiny, na kardiologické a oftalmologické vyšetrenie ako aj na 3D zobrazenie
  • Rigídny endoskop určený na endoskopické vyšetrenie nosa a uší
  • Bronchoskop
  • Gastrofibroskop